top of page

Uzmanlık Alanları

04. Yatırım & Finansman Hukuku

Yatırım ve Finansman Hukuku

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini, gelişiminin ve bütün paydaşlarının hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda büromuz yatırımcılar, ihraca konu olan işletmeler ve aracı kurumlar için;

1. Halka arz süreci danışmanlığı

2. Yeniden yapılandırma süreçleri danışmanlığı

3. Uluslararası fon danışmanlığı

başlıkları altında sermaye piyasalarının bütün paydaşları için şeffaf, etkin, istikrarlı adil, rekabetçi ve güncel bir hukuki danışmanlık hizmeti sağlamayı taahhüt eder.

Büromuz sahip olduğu uluslararası deneyim ve network ile müşterilerine yerel bir yol göstericilik sağlarken aynı zamanda sahip olduğumuz akredite ağıyla sağladığımız hizmetler için global bir perspektif sunar.

Gelişen dünya içerisinde sürekli olarak değişim ve dönüşüm içerisinde olan sermaye piyasaları ve sermaye piyasası ürünleri için statik bir yapı çerçevesinde müşterilerine daima güncel bir danışmanlık hizmeti sunar.

Yatırım finansmanı danışmanlığı, majör olarak sermaye piyasaları hukuku ile ilgili olmakla birlikte aynı zamanda rekabet hukuku, vergi hukuku, MASAK mevzuatı ile de ilişkilidir. Bu kapsamda geniş bir perspektif ile konuyu ele alarak, doktrin ve tüm mevzuatın harmanlanması ile danışmanlığını üstlendiğimiz sürecin yasal uyum içerisinde tamamlanmasını amaçlarız.

Büromuz, daima proaktif bir yaklaşım ile ihtilaflardan ve davalardan kaçınmanın yanı sıra, değer yaratmak, doğru olanı yapmak ve sağlam bir temel oluşturmak için hukuku kullanma yollarını teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlar. Böylelikle olası bütün riskleri ve avantajları sunmayı hedefleyerek olası bütün senaryolar için bir yol haritası oluşturur.

Danışmanlık hizmeti sağladığımız müşterilerimize profesyonel bir yaklaşımın yanı sıra aynı zamanda diğergâm bir tutum büromuz ile müşterilerimiz arasında bir güven inşa etmeyi amaçlayarak bütün paydaşlar için danışmanlık sürecimiz sonunda en iyi sonucu elde etmeyi amaçlarız.

bottom of page