top of page

Uzmanlık Alanları

03. E-Para & Ödeme Sistemleri

E-Para & Ödeme Sistemleri

Teknolojilerinin gelişmesi ve ekonomilerin birbirleriyle giderek daha fazla bütünleşmesi finans dünyasında, geleneksel ödeme sistemlerinden ayrılan, yeni ödeme araçlarının doğması sonucuna yol açmıştır. Fıntech dünyasının başlıca öğelerinden olan elektronik para ve ödeme kuruluşları, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlamaktadır. Güvenli ve yenilikçi ödeme araçlarıyla verimli ödeme sistemleri finansal tabana yayılma yolundadır.

Fintech dünyası, bu gelişmelerle finans kurumları, tüccarlar ve tüketicilerin oyun kurallarını değiştiriyor. Bununla birlikte tüm bu yenilikler düzenleyici otoriteler tarafından yeniden düzenlenmekte, sektör oyuncalarının uymak zorunda olduğu kurallar, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. Öyle ki 1 Ocak 2020 itibariyle bu alandaki merkez otorite dahi yer değiştirmiş, BDDK’nın yerini TCMB’si almıştır.

 

Bu kapsamda hala “yeni” diyebileceğimiz bu alanda yerleşmiş kurallar bütünü olmayıp, sektörün gelişmesiyle regülasyon çalışmaları devam etmekte, mevzuat sürekli olarak kendini güncellemektedir. Müvekkillerimize karmaşık ve sürekli değişen yasal ve düzenleyici ortamda rehberlik ediyor ve işlerini ileriye taşımakta onlarla iş birliği yapıyoruz. 

 

Doğrudan elektronik para ve ödeme sistemlerini düzenleyen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u başta olmak üzere sektörü düzenleyen birden çok yönetmelik ve tebliğ bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sektör, faaliyet alanı itibariyle aynı zamanda MASAK mevzuatı, Vergi Usul Kanunu, Rekabet Hukuku ile de doğrudan ilgilidir. 

 

Hukuk Büromuz tarafından elektronik para ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren / faaliyette bulunmak isteyen şirketlere, TCMB’na müracaat edecekleri lisans alma adımından başlamak üzere faaliyetlerin sürdürülmesi noktasında ihtiyaç duyulan tüm hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır. 

bottom of page