top of page

Uzmanlık Alanları

05. Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

 

Yargılamanın uzun sürmesi, devlet mahkemelerinde katı usul kurallarının gerekli esnekliğe izin vermemesi, yargılama masrafları gibi pek çok sebeple; uyuşmazlıkların dava yoluyla çözülmesi genellikle uyuşmazlığın her iki tarafı için de dezavantajlı bir yoldur. Bu sebeple taraflar için uyuşmazlığın davaya alternatif yollarla çözülmesi büyük avantaj yaratacaktır.

Büromuz gerek alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma noktasında tarafların teşvik ve ikna edilmesinde, gerekse bu alternatif çözüm yollarının süreçleri sırasında müvekkili temsil etme hizmeti vermektedir.

 

Tahkim uzmanlarımız gerek ulusal gerekse uluslararası tahkim kurumları önünde müvekkilin avukatlığını yaparken; arabuluculuk, uzlaştırmacılık gibi çözüm yolları için de büromuz gerekli hukuki destek ve hizmeti sağlamaktadır.

bottom of page