top of page

Uzmanlık Alanları

02. İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

İcra iflas hukuku yargının önemli bir süjesidir. Öyle ki hem yargılamanın konusu olan alacakların tahsili hem de yargılama konusu oluşturmayan alacakların tahsili noktasında mutlak başvurulması gereken bir alandır. Bazen yargılama konusundan daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu fark edebilirsiniz.  

 

Bir yargı kararına göre alacaklı olduğunuzun tespit edilmesi veya yargı kararına gerek olmaksızın mutlak alacaklı olduğunuz durumlarda; borçlular doğrudan alacağınıza ulaşmanıza olanak vermez. Çoğu kez borçlular telefon görüşmelerinize ve ihtarlarınıza kayıtsız kalabilirler veyahut tahsilatı güçleştirmek için malvarlıklarını saklayabilirler. Böyle durumlarda bir vekil aracılığı ile temsil edilmeniz ve yasanın tüm gücünü kullanmak iyi bir fikirdir. 

 

Bir avukatın işin içinde olduğu durumlarda, borçlu taraf durumu daha ciddiye almaktadır. Borçlarını geri ödemenin yanı sıra aynı zamanda yargısal maliyetlere katlanacaklarını bilmek borçluların, borçlarını ödeme sürelerini kısaltmaktadır. Bunun yanı sıra bazen kötü niyetli borçlular tahsilata olanak sağlamamak adına malvarlıklarını saklamakta ve yanıltıcı davranabilmektedir. Hukuk büromuz bu gibi durumlarda hassasiyetle borçluların izini sürmekte ve borçlu tarafından yapılan muvazaalı / örtülü işlemleri açığa çıkartarak tahsilata olanak sağlamaktadır. 

 

Tüm bunların yanı sıra borçlu taraflar da çoğu kez hukuki yardıma ihtiyaç duymaktadır. Özellikle şirketlerin aslen aktiflerinin pasiflerinden çok olmasına rağmen nakit akışında yaşadıkları sıkıntılar onları alacaklıları karşısında zor duruma sokabilmektedir. Bu gibi durumlarda şirketin ekonomik sürdürülebilirliğinin devamı için uzman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle konkordato ve iflas süreçlerinin hukuki ve mali olarak başarılı şekilde yürütülmesi, alacaklıların alacağına ulaşmasına imkan tanırken borçlu yanında ayakta kalmasına olanak sağlamaktadır.

 

İster banka ister bir mobil ödeme kuruluşu ister bir ekipman ödünç veren leasing firması veya diğer borç tahsilatlarına konu olabilecek ticari / şahsi ilişkiler olsun hukuk büromuz uzman ekibi ile alacakların en kısa sürede tahsil edilmesi için hukuk ve teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek hizmet verir. 

bottom of page