top of page

Beyaz & Yalçın Hukuk Bürosu her zaman tüm yasal değişiklikleri ve güncel içtihatlarla birlikte teorik bilgilerini de güncellemek sureti ile müvekkillerinin hukuki risklerini ÖNGÖRÜR,  gelecekte daha az hukuki riskle karşılaşması için gerekli KORUYUCU tedbirleri alır, aynı zamanda tüm teknolojik yenilikler de dahil olmak üzere hukuki ve ticari trendleri takip ederek PROAKTİF tedbirlerle müvekkillerinin daima yanında yer alır. 

Vizyon

18.PNG

Sektörün ihtiyaçlarını bilen akıllı ve güvenilir çözümler üretebilen alanında uzman danışmanlarının fikirlerini tecrübeli avukatlarının bilgilerine entegre ederek müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir. 

 

İş dünyasında keskin çizgilerin giderek ortadan kalktığı bir ortamda başarı ancak hukukun işleyişini sektörün ihtiyaçlarıyla sentezleyerek mümkün olmaktadır. Beyaz & Yalçın Hukuk bu bilinçle yasaların yargı alanındaki işleyişini takip etmenin yanı sıra derin bir anlayışa sahip uzman kadrosuyla danışanlarının ticari hayatlarına hızlı ve uygulanabilir çözümler geliştiren stratejik danışmanlık ortağınız olmayı hedeflemektedir. 

Hizmetlerimizin en önemli ayrıcalığı; güvene dayalı, ticari hayatın hızına ugun ve anlaşılabilir olmasıdır. Bu noktada özellikle hukuki risk analizi yapmadan ve bu riskleri müvekkillerle paylaşmadan adım atmanın yanıltıcı olduğuna inanmaktayız. 

 

Bunlarla birlikte; bir çok davanın daha oluşmadan kazanıldığı veya kaybedildiği varsayımı ile danışmanlığını yaptığımız birçok farklı sektörden müvekkillerimize önleyici hukuki hizmetler vermekteyiz. Böylece hukuki riskler gerçekleşmeden, risklerin önüne geçerek müvekkilimizin zarara uğramasını engellemekteyiz.  

Değerlerimiz 01.

Öngörü ve Teşhis

Öngörü, bir hukuki hizmetin en temel yapı taşıdır. Özellikle önleyici hukuki danışmanlık hizmetlerinde, uyuşmazlık henüz oluşmadan tüm risklerin öngörülmesi ciddi önem arz etmektedir. 

Günümüzün hızlı iletişim ve ticari ilişkilerinde risklerin önceden öngörülmesi müvekkillerimize ciddi bir konfor oluşturmaktadır. Risklerin henüz oluşmadan, ticari hayatın gerçekleri ile değerlendirilmesi dava süreçlerini asgariye indirmektedir. Bu da daha az dava masrafı ve uzun yargı süreçlerinden kurtulmayı beraberinde getirmektedir. 

bottom of page